Skip to content.
Reţeaua europeană - România - Securitatea şi Sănătatea în Muncă în IMM-uri
OSHA Network
SME

Suport pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – Construcţii

Autor:  

Punct de plecare

Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) se confruntă cu toate riscurile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice acestui sector de activitate periculos, dar poate nu au expertiza necesară “în interior” pentru a rezolva aceste probleme. Această pagină web prezintă informaţii importante pentru eliminarea sau reducerea la minimum a riscurilor din acest sector, inclusiv conexiuni la resurse informative pe plan naţional şi european, secţiunea web a Agenţiei dedicată construcţiilor unde sunt disponibile numeroase informaţii şi sfaturi pentru acest sector de activitate. 

Evaluarea riscurilor şi managementul SSM

Evaluarea riscurilor constă într-o examinare atentă a ceea ce poate cauza o vătămare a persoanelor în procesul de muncă, astfel încât să puteţi decide dacă au fost luate suficiente măsuri de protecţie sau sunt necesare măsuri suplimentare pentru prevenirea oricărui prejudiciu. Scopul este de a evita orice vătămare sau afectare a sănătăţii. 

Evaluarea riscurilor implică identificarea pericolelor existente în orice întreprindere şi determinarea amplorii riscurilor existente, luând în considerare măsurile de precauţie existente. Rezultatele unei evaluări cuprinzătoare şi adecvate trebuie să ajute la stabilirea măsurilor de prevenire şi la selecţionarea celor mai potrivite bune practici. Evaluarea riscurilor joacă un rol important pentru protejarea voastră, a angajaţilor voştri, a celorlalţi lucrători din şantier, precum şi a publicului. 

Printr-o bună proiectare şi planificare a activităţii, riscurile pot fi evitate chiar înainte de începerea lucrului pe şantier. Prin alegerea corectă a echipamentelor şi materialelor, prin modul de planificare a lucrărilor din şantier, riscurile pot fi diminuate la minim, precum şi posibilitatea de accidentare sau reducerea expunerii personalului la pericole. 

Cum se produc accidentele

În sectorul construcţiilor, accidentele sunt foarte frecvente dar o mare parte dintre ele pot fi evitate. În cadrul acestui sector, accidentele mortale cele mai frecvente sunt cauzate prin cădere de la înălţime. Lucrătorii trebuie să lucreze în locuri de muncă sigure, la care pot să ajungă în condiţii de securitate, fără risc de cădere. Dacă nu aţi redus la minim riscul de cădere de la înălţime, înseamnă că nu aţi efectuat o evaluare a riscurilor corespunzătoare. 

Lucrul la înălţime prezintă şi un alt risc – căderea de obiecte. În primul rând trebuie luate măsuri de prevenire a accidentării din cauza căderii de obiecte, scule sau materiale cu care se lucrează la înălţime, iar lucrătorii de pe şantier trebuie să fie protejaţi prin purtarea căştii de protecţie. 

Materialele şi echipamentele utilizate deseori pe şantier pot cauza riscuri suplimentare. Numeroase decese au fost provocate prin strivire de către vehicule, sarcini mobile neasigurate corespunzător sau diferite echipamente. Şantierul de construcţii este un loc cu risc de răsturnare a vehiculelor şi accidentare gravă a conducătorilor acestora. 

Lucrările de excavaţii prezintă, de asemenea, riscuri, dacă nu sunt luate măsuri corespunzătoare de prevenire. 

Protejarea Sănătăţii

Din nefericire, lucrul pe şantierul de construcţii este deseori periculos pentru sănătate. Clădirile care trebuie renovate pot conţine azbest, care poate produce înmbolnăviri grave. Pe şantier se utilizează şi alte substanţe periculoase cum sunt pulberile de siliciu, cimentul sau solvenţii. 

Şantierele sunt deseori locuri de muncă zgomotoase, iar lucrătorii pot fi expuşi la zgomot, dar şi la vibraţii ale ansamblului corpului sau mână-braţ.

Manipularea manuală a sarcinilor, de exemplu pietriş sau alte materiale, precum şi mişcările repetitive pot cauza afecţiuni musculo-scheletale. 

Ce informaţii sunt disponibile

Fişe informative ale Agenţiei:

Ghiduri practice

Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul Agenţiei secţiunea construcţii şi bune practici


Informaţii despre Agenţie
Email
Abonaţi-vă la buletinul informativ
abonaţi
Despre campanii
Aflaţi mai multe despre campaniile noastre
Noutăţi
Al patrulea seminar în cadrul celei de-a doua ediţii a Iniţiativei pentru Locuri de Muncă Sănătoase va avea loc la Bucureşti, pe data de 28 noiembrie 2007.
Anunţ, Program, Invitaţie.
5.11.2007
Publicaţii - Raport numărul 207: Inventarul costurilor economice ale accidentelor de muncă - publicaţie a agenţiei în limba română
23.10.2007
Prezentări şi imagini din cadrul Seminarului “Locuri de muncă mai sigure, mai sănătoase şi mai productive”, Iaşi, 27.09.2007.
2.10.2007
Prezentări şi imagini din cadrul Seminarului “Locuri de muncă mai sigure, mai sănătoase şi mai productive”, Constanta, 29.06.2007.
24.07.2007
Prezentări şi imagini din cadrul Seminarului “Locuri de muncă mai sigure, mai sănătoase şi mai productive” ce a avut loc la Sibiu, 19.06.2007.
22.06.2007
Al doilea seminar în cadrul celei de-a doua ediţii a Iniţiativei pentru Locuri de Muncă Sănătoase va avea loc la Constanţa, pe data de 29 iunie 2007.
Anunţ, Program, Invitaţie.
24.05.2007
Primul seminar în cadrul celei de-a doua ediţii a Iniţiativei pentru Locuri de Muncă Sănătoase va avea loc la Sibiu, pe data de 19 iunie 2007.
Anunţ, Program.
24.05.2007
Locurile de muncă mai sigure şi mai sănătoase sunt o cale sigură spre afaceri productive şi de succes.
Citiţi comunicatul de presă al Agenţiei.
30.06.2006